Eesti Green Building Council tegutseb parema tuleviku edendamise nimel. Meie eesmärk on vähendada kliima soojenemist, tagada paremaid elamis- ja töötamistingimusi ning vähendada keskkonnale tekkivat kahju taastuvenergia- ja ehitussektoris, samuti sellega seotud teenuste ja toodete valdkondades.

Eesti GBC juhtkond koosneb erinevatest oma valdkonna tippspetsialistidest, esindatud on sellised valdkonnad nagu õigus, arhitektuur, ehitus, professionaalsed teenused, majandus ning mitmed erialad, mis on seotud taastuvenergia, jätkusuutliku arengu, planeerimise, projekteerimise ja ehitusega.

Jagame on teadmisi teiste riikide GBC-võrgustikega Skandinaaviast, Kesk- ja Ida-Euroopast ning üle terve maailma, mis annab meie liikmetele võimaluse soodsalt osa saada ülemaailmsest võrgustikust, jagada oma teadmisi ning tutvustada teenuseid ja tooteid teistele liikmetele teistes riikides.

Eesti GBC eesmärk on vähendada kliima soojenemist, parandada elamise ja töötamise tingimusi ning keskkonda:

1. Finants- ja äritegevuse arendamine

 • Kontaktide võrgustiku arendamine välismaal ja Eestis,
 • Uute projektide saamine ja arendamine
 • Kliima parandamiseks suunatud investeeringute edendamine
 • Kulude vähendamine läbi jätkusuutliku innovatsiooni planeerimise, ehitamise ja hoone kasutamise etappides.
 • Energiasäästlike, jätkusuutlike ja parema kvaliteediga projektide finantseerimisvõimaluste mitmekesistamine

2. Kvaliteet & Innovatsioon

 • IT ja automatiseerimine teostatavusuuringu, planeerimise, projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ajal (nt LCC/LCA, BIM, hoone tehnosüsteemide juhtimise automatiseerimine – „intelligent building systems“).
 • Professionaalne kvaliteedi, sertifitseerimine, auditeerimine
 • Innovatsiooni suunamine kinnisvara- ja energeetikasektorisse.
 • Kvaliteedi tõstmine projekteerimise ja arendamise etappidel.
 • Parema tervise, pikema eluea ja majanduse tootlikkuse saavutamine läbi hoonesisese elu- ja töökeskkonna kvaliteedi tõstmise.
 • Praktilise ja tulusa jätkusuutliku täiustamise juurutamine.
 • Jäätmete taaskasutamise ja ümbertöötlemise kavandamine ning ehitusplatsil ja tegevuse käigus tekkivate jäätmete vähendamine.
 • Taastuvenergia (tuul, biomass, geotermiline, päike) kasutamine.
 • Tegutsemine täisteenuse pakkujana ning uudsete ja innovaatiliste lahenduste vahendajana kinnisvara- ja energeetikasektoris.

3. Õigusaktid

 • Äri- ja õiguskeskkonna muutmine investoritele huvipakkuvamaks
 • Õigusaktide ennetava rakendamise ja sektori iseregulatsiooni julgustamine.
 • Lobitegevus parema õiguskeskkonna loomiseks Eestis.
 • Tegutsemine ettevõtete jaoks platvormina, mille kaudu esitada valitsusele kogu sektori vaatenurka ja ettepanekuid.
 • Ministeeriumide ja valitsuse tegevuse jälgimine ning toetamine EL-i ja muude õigusaktide rakendamisel.