GBC liikmeks olemisel on mitmeid eeliseid. Allpool on mõned neist välja toodud. Allpool on mõned neist välja toodud.

Liikmelisuse üksikasjad

Tavaliikme eelised
• Ligipääs jätkusuutlikkusega seotud värsketele uudistele ja informatsioonile kohalikes, regionaalsetes ja ülemaailmsetes arendustes.
• Teie organisatsioon saab olla teadmiste liider ning aidata kaasa järgmise jätkusuutliku põlvkonna loomises ja arendamises.
• Olete ühenduses GBC tööstuse liidritega ja mõjukate poliitikakujundajatega Euroopa taastuvenergia, jätkusuutliku arenduse, projekteerimise ja ehituse valdkonnas.
• Toetate brändi loomist, mis põhineb jätkusuutlikkusel ja rohelisel mõtteviisil.
• Mõjutate jätkusuutliku tööstuse arendamist Eestis.
• Saate osa uuest jätkusuutlikust ja ökoloogilisest turust, mis hakkab Eestis pead tõstma.
• Olete seostatud ainsa ametliku organisatsiooniga Eestis, mis reklaamib ja edendab jätkusuutlikku projekteerimist, arendust ja ehitust.
• Erialane täiustamine läbi koolituste ja ligipääs parimatele ja uuematele uuringutele.
• Saate võimaluse suhelda otse GBC võrgustiku juhtivate firmade esindajatega, kes töötavad rohelise arenduse, projekteerimise või ehituse vallas, taastuvenergia tehnoloogias ja projektides ning kinnisvaras.
• Läbi World GBC võrgustiku olete ühenduses rahvusvaheliste jätkusuutlikkuse ekspertidega.
• Ühendate GBCga jõud, et edendada soodsat seadusandlikku keskkonda ja saate olla avalike institutsioonide nõuandjaks sellel alal.
• Võtate osa, annate oma panuse ja pakute välja debatte ja seminare päevakajalistel jätkusuutlikkust puudutavatel teemadel.
• Võtate osa, annate oma panuse ja pakute välja debatte ja seminare päevakajalistel jätkusuutlikkust puudutavatel teemadel.
• Võimalus algatada turumuutusi ja vormida jätkusuutlikku turgu.
• Võimalus mõjutada ja laiendada jätkusuutliku ehituse strateegiaid, poliitikat ja seadusandlusi.
• Osalete uuenduslikes projektides ja üritustel.

Liikmetasud

Liikmelisuse tüüp
Firma
Standard, Tavaliige, Стандартный Партнёр €995
Training member (discount on training) €595
Founding Member, Asutajaliige, Партнёр-учредитель
€3725
Silver, Hõbetaseme liige, Серебряный статус €2995
Gold, Kuldtaseme liige, Золотой статус €4995
Platinum, Plaatinataseme liige, Платиновый статус €7450

Partnerliige

Government Department, Valitsusasutus, Государственное учреждение €595
Educational Establishment, Õppeasutus, Учебное заведение €595
NGO, MTÜ, неправительственная организация €595
Media, Meedia, Средства массовой информации €595
Professor/student, Professor/õpilane, Профессор / Студент 160 hours GBC service

Hõbetaseme liikme eelised

2 nädalat tasuta reklaami GBC veebilehel
GBC kodulehel liikmete nimekirjas tasuta ja eraldi välja toodud, sh firma esitlus/profiil, veebilehel asuv logo ja viide teie firma koduleheküljele
Eraldi tunnustus GBC Üldkoosolekul
3 tasuta kursust 10 kursusega koolitustesarja „Green Building Professional“ sertifikaadi saamiseks;
Eriline Hõbetaseme liikme staatus veebilehel
Teie logo juhtivate liikmete nimekirjas kõigil GBC üritustel
Luba kasutada GBC logo koos Silvertaseme liikme staatusega kõigil firma interneti- ja trükimaterjalidel

Kuldtaseme liikme eelised

Kõik Hõbetaseme liikme eelised pluss:
Kokku 4 nädalat tasuta reklaami GBC veebilehel
Kokku 6 tasuta kursust 10 kursusega koolitustesarja „Green Building Professional“ sertifikaadi saamiseks
Eriline Kuldtaseme liikme staatus veebilehel
Üritustel kuvatakse teie logo juhtivate liikmete reklaamstendil kahekordses suuruses
Teie firma logo on prinditud kõikidele treeningmaterjalidele
Luba kasutada GBC logo koos Kuldtaseme liikme staatusega firma interneti- ja trükimaterjalidel

Plaatinataseme liikme eelised

Kõik Kuldtaseme liikme eelised pluss:
Kokku 8 nädalat tasuta reklaami GBC veebilehel
10 tasuta kursust 10 kursusega koolitustesarja „Green Building Professional“ sertifikaadi saamiseks
Eriline Plaatinataseme liikme staatus veebilehel
Üritustel kuvatakse teie logo juhtivate liikmete nimekirjas kolmekordses suuruses
Teie logo on prinditud kõikidele trükimaterjalidele
Luba kasutada GBC logo koos Plaatinataseme liikme staatusega firma interneti- ja trükimaterjalidel
GBC poolne toetus teie jätkusuutlikele eesmärkidele