Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klastri eesmärgid

KEN-klastri (klastri juhtpartner Green Building Council) eesmärk on arendada oma partnerite äritegevust nii kodumaal kui ka välisturgudel jätkusuutliku ehitamise ja energeetika valdkonnas. Eesmärgi täitmiseks on kavandatud järgmised tegevused:

– pakkuda kombineeritud teenuste ja toodete lahendusi terve olelusringi vältel vastavalt turu vajadustele;
– ehitada üles Eesti bränd, mis põhineb jätkusuutlikul kinnisvaral ja taastuvenergial;
– ehitada üles Eesti bränd, mis põhineb jätkusuutlikul kinnisvaral ja taastuvenergial;
– kasvatada liikmete arvu ja Green Building Councili võrgustiku abiga tuua uusi ärivõimalusi partnerfirmadele;
– luua Smart.Connect turundussüsteem, et kasvatada müügitulu ja partnerite vahelist koostööd;
– luua Build.IT.Smart andmebaas arendamaks ja parandamaks hoonete sisekliimat.

Built.IT.Smart programmiga on võimalik tutvuda GBC kontoris.
 
Smart.Connect on avalik rakendus, mis on leitav siit.
Eelpool mainitud tööriistad loovad partnerettevõtetele pikaajalise ja jäljendamatu konkurentsieelise ning nende eesmärk on parandada partnerfirmade positsiooni turul.
 
Samuti on meie eesmärgiks aidata kaasa seaduste, regulatsioonide ja standardite arengule ning koolitada välja siseturul tegutsevaid ettevõtteid, et ennast paremini postisioneerida ning suuta konkureerida välisettevõtetega.
 
Lisaks oleme kavandanud mitmeid teisi tegevusi loomaks usaldust, koostööd ja arendamaks partnerettevõtete tegevust ja eksporti.
Klastri strateegia kokkuvõtte leiad siit.
 
KEN-klastri tegevus on saanud EAS-i toetuse  summas 297 500 €, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. Lisainfot EASi toetuste kohta võib leida järgmisel aadressil: http://www.eas.ee/teenus/klastrite-toetamine/
KEN-klastri liikmed hetkeseisuga:
Green Building Council, SWECO EST, Hendrikson&Ko, 3+1 Arhitektid, Saint-Gobain Ehitustooted, Technopolis Ülemiste, Pakri Teadus- ja Tööstuspark, Natuurehitus, Vesta Green House, Oxford Sustainable, Pärnu Commerce, Sirkel & Mall, Maru Ehitus, GECC, Advokaadibüroo Sorainen, Tallinna Tehnikaülikool, Rapla Vallavalitsus.