Sissejuhatus

Juhul kui protsess on korrektselt täide viidud, peaksid Elutsükli kulud reaalsuses olema tunduvalt madalamad. Kuna sertifitseerimine parandab projekteerimise ja ehituse protsessi, võib ehituskulu olla nii madalam kui ka marginaalselt kõrgem, kõik oleneb omaniku valikutest ning sellest, kui mitmeid parendusi on ellu viidud.
 
Statistika näitab ikka ja jälle, et sertifitseeritud hoonetel on kõrgem müügiväärtus, suurem sissetulek rendi näol, madalamad kommunaalkulud, lihtsam müügiprotsess/likviidsus, parem tööjõu produktiivsus ning tervislikum keskkond. Seetõttu on need paremas töökorras, teenivad suuremat sissetulekut, suurendavad ümberkaudsete hoonete väärtust ja on paremad töötajatele.
 
Soomes, Rootsis ja Norras on nüüdseks sertfitseeritud sajad hooned. Eestis on sertifitseeritud või hetkel sertifitseerimisel mitmed projektid, seal hulgas Ülemiste ostukeskus, Rocca-al-Mare ostukeskus, Navigatori ärihoone, Adamsoni 27 elumaja.
 
Miski ei ole kaugem tõest kui üldlevinud valearvamus, et hoonete sertifitseerimine on kallis, kulud kõrgemad ning kedagi tegelikult ei huvita parem kvaliteet või jätkusuutlikum ehitamine.
 
Reaalne maksumus
Oma mõtte tõestamiseks on GBC Eesti kogunud sertifitseeritud projektide andmeid ning kirjutanud nad siia tabelisse:
Projekt Sertifikaat
Projekteerimise
ja ehituse
kulu
Kinnisvara
väärtus
Kinnisvara
väärtus
Kokkuhoid
kasutuskuludelt
(15 aastat)
Neto
tulu (+)
või kulu (-)
Adamsoni 27
NQS Eesti
Breeam
+€11,220
+€19,870
+€62,170 €17,111 +€48,191
Ülemiste ostukeskus Breeam
+0,85% kokku
€2,140,000*     +€1,840,000*
Navigatori ärihoone Leed +3% kokku        
Rahvusraamatukogu
Breeam
In-Use
€3,900        
Rahvusooper Estonia
Breeam
In-Use
€4,200        
TM8 commercial
Breeam
In-Use
€3,750 +€42,000*     +€38,250*
Arvud on dokumenteeritud põhinedes arenduse juhtide andmetele nii täpselt kui võimalik.
Eeldades, et tegevuskulud tõusevad 3% aastas vastavalt inflatsioonile
* Hinnanguline arv (põhineb senistel tulemustel)
 
 
Sertifitseerimisest saadav kasu
Statistika ja uuringud on näidanud:
Müügiväärtuse kasv kuni 21% (Breeam)
Rendist saadava sissetuleku kasv kuni 18% (Breeam)
Tööjõu produktiivsuse kasv 7%
Töötajate haiguspäevade vähenemine 2,88 võrra aastas töötaja kohta
Energiakasutuse vähenemine 50%
Veekulu vähenemine 40%
Prügi vähenemine 70%
Kasvuhoonegaaside vähenemine 35%
 
Kasutatud uuringud ja süsteemid
GERSB, www.gersb.com, Global Real Estate Sustainability Benchmark, süsteem sisaldab 18 000 hoonet, mille koguväärtus on üle 500 miljardi euro
IPD EcoPas, http://www.ipd.com/performance-and-risk-analysis/real-estate-investing/environmental-risk.html, Eco-Portfolio Analysis Service, 2000 kinnisvaraobjekti väärtusega üle 32 miljardi euro
Maastrichti ülikooli uurimus „Supply, Demand and the Value of Green Buildings“ Chegut A, Eicholtz P, Kok N, avaldanud Royal Institution of Chartered Surveyors, märts 2012
Notre Dame’i ülikooli uurimus 600 hoone kohta, Eesti GBC esitlus „Financial Considerations of Green Buildings“, 2014, Barrett, Brannigan, Olsen-Sawyer
Jones Lang LaSalle „The business of cities“, 2013, Moonen, Clark
Colliers 2012 uuring sertifitseeritud hoonete kohta
John Lyons Aquarius Group’i arvutused tööjõu tööviljakuse kohta, Eesti GBC esitlus, „Financial Considerations of Green Buildings“, 2014, Barrett, Brannigan, Olsen-Sawyer
Eesti Green Building Councili Põhjamaade tavade uuring, hõlmab ka Eestit
Juhtumiuuringud, kulud ja tavad Eesti juhtivates ettevõtetes, sh NCC, Oxford Sustainable, Hendrikson & Ko, Sorainen. Näited Eesti arendustest aastatel 2013 ja 2014
Jones Lang LaSalle 2013 uuring 140 organisatsioonis 400 000 töötaja kohta
Soome maakasutus- ja ehitusseadus
UK National Planning Policy Framework
Eesti 2013-2014 aastate arenduste võrdlusuuringud