KEN klastri tegevused:

ARENDUSTEGEVUSED

Eesti olelusringi standardi väljatöötamine
 – 13.11.17 – Olelusringi standardi esitlemine omavavalitsustele
– 13.12.2017 “Jätkusuutlik planeerimine üksikkruntidele ja kogukondadele” infoseminar/töötuba Raplamaa omavalitsuste planeeringu ja arendusspetsialistide teabepäeva raames
 – 26.01.18 – Olelusringi standardi koolitus Technopolises
Standardiseeritud protsesside kirjelduste koostamine
 Näidis planeerimisprotsessi läbiviimine
  – Anija näidisplaneering – VALMIS
  – Järgmine näidisplaneeringu koosolek Raplas veebruaris 2018
 Smart.Connect tarkvara arendamine
  – Tarkvara testimine algab mais 2018
 Build It Smart tarkvara arendamine
 – Tarkvara testimine algab mais 2018
 Koostöö TTÜ-ga
 – TTÜ pakub pidevalt sisendit arvutitarkvarade arendamisel
– 09.12.2016 “Päike ja päikesegeomeetria”; “Passivne jahutus”
– 12.05.2017Parametric Design and Daylight Simulations
– 14.06.2017 Ventilatsiooni päev
– 15.11.2018 TalTech’i õppetunnid ühiselamu renoveerimisel liginullenergia hooneks
 
Primaarenergia kalkulaatori väljaarendamine
Näidisplaneeringu koostamine

TURUNDUSTEGEVUSED

Klastri turundusstrateegia väljatöötamine

Kliendikontaktide andmebaasi loomine

 

– 10.03.2017 Ehitusmess Riias „Maja 1“
 Klientide ja partnerite B2B kohtumiste organiseerimine
   Kohtumised detsembris 2017
 – klientide nimed ei ole konfidentsiaalsuse huvides avalikustatud
Regulaarsed infokirjad potentsiaalsetele klientidele
 – 22.09.2017 klaster osaleb rahvusvahelisel üritusel World Green Building Week
– 29.12.2017 infokiri teemal “KEN cluster leading the way to better profitability”
Infopäevade ja seminaride korraldamine sihtgruppidele

 – 15-16.11.2017 -klastri presentatsioon üritusel “Puitarhitektuuri konverents”
 – 8.11.2017 – Klastri presentatsioon ettevõtte Saint Gobain Ehitustooted sügisseminaril

 16.11.2017 Using Sustainable Certifications to Enhance Income and Reduce Costs of Real Estate both Directly and in the Longer Term
– 07.06.2016 GBC ja KEN klastri infoseminar
– 04.05.2017 Ressursitõhus projekteerimine ja jäätmekäitlus
– 31.05.2017 Jätkusuutlikkus Ehitussektoris/ KEN klastri tutvustus
– 08.11.2017 GBC ja KEN klastri infoseminar
– 05.11.2018  Jätkusuutlik arhitektuur ja projekteerimine- Eesti spetsialistide kogemused
 Aastakonverentsi korraldamine
 – 22.11.2017 klastri infokonverents Ehituskeskuses teemal “Hoonete sisekliima”
– 10/05/2018 GBC klastri aasta konverents “Kas hoone sisekliima võib tappa?”
– 23/11/2018 Baltikumi PropTech 2018 konverents
 
Kodulehe arendamine
Turundusmaterjalide koostamine

RAHVUSVAHELISTUMINE

Kohtumiste korraldamine teiste võrgustike ja ühendustega

 – Osalemine 21-22.09.2017 Cluster Matchmaking konverentsil Stuttgartis

 08.11.2018 – Green Building Conference (Vilnius)
– 02.06.2016 KEN klastri kohtumine Norra Smart Grid services klastriga
– 24.02.2017 Kohtumine Invest Swedeni esindajaga Stockholmis
– 25.10.2017 Kohtumine ettevõttega Granlund Oy
– 14.11.2018 KEN klastri ja Bouyges kohtumine

 

Koolituste korraldamine
 –26.05.2016 Financial Considerations of Green Buildings
– 16.06.2016 Integrating Renewable Energy and Green Buildings
– 11/11/2016 Sustainable Planning
– 23.02.2017 Project Management training (Riia)

– 17.12.2017 Managing Green Building Projects
– 09.08.2017 Sustainable Materials and Resources
– 25.11.2017 Green Building Envelopes
– 03.2018 Managing Green building Projects
– 08.09.2018 Sustainable Materials &Resources (Riia)
– 28.09.2018 Breeam ja LEED- kas vajalik tegevus või aja raiskamine
 
 
 
Mõned väljavõtted klastri edulugudest:
 
Klastri perioodi jooksul oleme tutvustanud liikmetele erinevaid äriprojekte ning meie jätkusuutlikuse alased teadmised on olnud olulisteks argumentideks pakkumiste võitmisel, milles osalevad meie liikmed erinevates väärtusahela etappides, näiteks: 
– Kaubanduskeskus – potentsiaalsete tööde koguväärtus 45 miljonit eurot.
– Kaubanduskeskus ja büroohoone – potentsiaalsete tööde koguväärtus 20 miljonit eurot..
– Büroohoone kompleks – potentsiaalsete tööde koguväärtus 40 miljonit eurot.
 
Tallinna Tehnikaülikooli õppekavasse on sisse viidud uus jätkusuutlikkuse teemaline õppeaine, kus loenguid peavad klastri liikmed. 
Uued spin-out äriprojektid – klastri oma arendusprojekt (esimese projekti väärtus 11 miljonit eurot, sisaldab nii äri- kui elamupindu), Rail Baltica grupi töötoad.
Uus kogu Euroopat hõlmav väärtuasahelapõhine arendusmeetod.