Primaarenergiakalkulaator

Primaarenergia kalkulaator kinnisvarasektoris aitab hinnata arenduste keskkonnamõju kogu elutsükli vältel- alustades krundi või asukoha valikust kuni rajatiste utiliseerimiseni. Kõiki kinnisvara arendusega seotud tegevusi saab taandada primaarenergia väärtusele. Nii muutub võrreldavaks nii kinnisvaraprojekti erinevate faaside kui ka erinevate projektide keskkonnamõju. Praeguseks on välja töötatud kalkulaatori esimene osa, millega saab hinnata ehituseks kuluvate materjalide keskkonnamõju. Arvutades läbi erinevate materjalidekombinatsioonidega projekte saab leida vähima keskkonnamõjuga variandi.
 
Primaarenergia on energiavorm, mis leidub looduses ilma, et seda oleks kuidagi muundatud. Primaarenergia sisaldub töötlemata kütustes ja võib olla nii taastuva ka taastumatus vormis. Näiteks nafta, maagaasi täielikul põlemisel tekkinud soojus, hüdroenergia- kõikide mõõtühikud on SI süsteemis. Ühtse teisenduskadudeta ühiku kasutamine annab võimalusi hinnata erinevate projektide mõju ühtsel mõjuskaalal. Suurema hulga projektide läbiarvutamisel tekib järjest enam võrdlusvõimalus ja saab hakata rääkima teatud primaarenergiasisaldusest kontoripinna ruutmeetri või elupinna ruutmeetri kohta ning seda erinevates maailma osades.
 
Primaarenergiakalkulaator on välja töötatud Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klastri projekti raames perioodil 2016-2018.
 
Primaarenergiakalkulaator on kõigile tasuta kättesaadav ja selle alla laadimiseks palun saata e-mail koos ettevõtte nime ning kontaktisiku andmetega aadressil info@gbc.ee.
 
Vajadusel pakume kalkulaatri kasutamiseks tasuta koolitust.
 
KEN-klastri tegevus on saanud EAS-i toetuse summas 297 500 €, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. Lisainfot EASi toetuste kohta võib leida järgmisel aadressil: http://www.eas.ee/teenus/klastrite-toetamine/